Портал тувиноведения

Tuva.Asia / Новые исследования Тувы

English version/Английская версия
Сегодня 8 декабря 2021 г.
22 января 2011 Тува. Общество

Тыва географтар Австралияже экспедицияны деткээннер

Тыва географтар Австралияже экспедицияны деткээннерЯнварь 21-де, Тываның географтарының ээлчеглиг хуралы болган. Орус география ниитилелиниң 14-кү съездизиниң дугайында кыска илеткелди эртем доктору, Тыва салбырның даргазы Светлана Курбатская кылган. Россияның онза байдалдар яамызының сайыды Сергей Шойгу баштап турар Орус география ниитилелиниң ээлчеглиг съездизи эрткен чылдың декабрь 10-16 хүннеринде Санкт-Петербургка эрткен. Россияның 69 регионнарындан географтар ынчан чыылганнар. Сергей Шойгудан аңгыда, РФ Чазааның даргазы Владимир Путин бо улуг чыышка киришкен. Орус география ниитилелиниң ( хурааңгайлаарга РГО) даргазы бодунуң илеткелинге, география сайзырадырынга школачыларны хаара тудары чугула деп, патриотчу уткалыг чүүлдү чугаалаан. Курбатская боду 16 семинарларның 4 семинарынга киришкен.


Бо съездиге бир солун илеткел Пор-Бажың дугайында болган. Ону шинчээн археологтар, географтар, хөрзүн талазы-биле эртемденнер чаңгыс үн-биле Пор-Бажың хааннар-беглер өргээзи эвес, а манихей шажынның тудуу деп шынзытканнар. Бо тудуг кылдынгаш ажыглалга кирбээн болган. Манихей шажыны 3 векте Вавилонияга тывылган болгаш чер кырында багай чүвени делгередип турар өөредиглиг турган. Манихейниң шажынчылары моон сывыртыпканнар. Ынчангаш 4-6 вектерге хамааржыр Пор-Бажың чер кырында арткан манихей шажынның чаңгыс-ла тураскаалы бооп турар. Археологтуг чаа чүүлдер моон тывылбаан, Пор-Бажың шивээзин ам шинчилээн ажыы чок деп Россия эртемденнери түңнелге келгеннер.


Тыва географтар РГО-нуң грантызын ойнап аары-биле 2011 чылда кандыг экспедиция чорударын сүмелешкеннер. 19-20 ветерде Тываны шинчээн орус эртемденнерниң оруун ам өөренип көөр дээн бодалды боттандырары арткан. Орус география ниитилелиниң Тыва салбыры чаа кежигүннер-биле хуралга немешкен.


Эң сөөлгү айтырыгда Тываны шинчилээр эртемденнер “Делегейниң 7 бедии – Тыва” командазынга боттуг дузаны  кадар деп шиитпирлээш, ону херек кырында боттандырганнар. Тыва альпинистер эрткен чылдың төнчүзүнде Орус географияя ниитилелиниң кежигүнүнге киргеннер болгай. Австралия чедер кызыл-сарыг кадакка аттарын салгаш, өргүлүн командага сунганнар. Тыва альпинистерниң бо командазы 2011 чылдың феврал айда 5 дугаар диви, Австралияның эң бедик даа болур Косцюкоже үнүүшкүнү кылырынга шудургу белеткенип турарлар. Ол Чер бөмбүрзээниң талыгырында чыдар күрүнеже баар чөпшээрел – виза команданың холунда алдынган.

На сайте установлена система Orphus. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите нам, выделив фрагмент с ошибкой и нажав Ctrl + Enter. Ваш браузер останется на этой же странице.

Информация
Зарегистрированным читателям доступна функция комментирования публикаций. Обратите внимание: возможна авторизация через социальные сети.

ВКонтакте ОБСУЖДЕНИЕ

© 2009—2021, Тува.Азия - портал тувиноведения, электронный журнал «Новые исследования Тувы». Все права защищены.
Сайт основан в 2009 году
Зарегистрирован в качестве СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации Эл №ФС77-37967 от 5 ноября 2009 г.

При цитировании или перепечатке новостей — ссылка (для сайтов в интернете — гиперссылка) на новостную ленту «Тува.Азия» обязательна.

Рейтинг@Mail.ru

География посетителей сайта