Портал тувиноведения

Tuva.Asia / Новые исследования Тувы

English version/Английская версия
Сегодня 19 мая 2024 г.
12 января 2011 Тува. Общество

Уран-чүүлге салым-чаяанныг уруглар школазында

Уран-чүүлге салым-чаяанныг уруглар школазында Республиканың Р. Кенденбиль аттыг уран-чүүл училищезинден чаа чыл эгезинден өөредилге хайныышкынныг эгелээн. Уран-чүүлге: музыкага, чурулгага, танцы-самга ховар дээн салым-чаяанныг республиканың 210 оолдар, уруглары база ховар дээн чаяанныг 70 башкыларының дузазы-биле өөренип, чурттап турарлар. Февраль 2-3-те болур Шагаага уруглар башкылары-биле кады чогаадыкчы арга-биле белеткенип турарлар. Ховар салым-чаяанныг уруглар Тоолай чылын оюн-тоглаа, янзы-бүрү мөөрейлер-биле уткуурлар.        

2010 чылда Башкылар чылы кылдыр бистиң чуртка чарлаттынган турган. Уругларның уран-чүүл школазының өөредилге талазы-биле эргелекчизи Халбы Марианна дараазында медээни берген.  

Башкылар чылының түңнелин уран-чүүл школазының удуртулгазы ада-иелер, өөреникчилер-биле кады үндүрер деп турар. Башкылар аразында дараазында чадаларлыг конкурстар эрттер. Бирги чадада – башкылар боттарының веб-сайтызын көргүзүп, камгалаарлар. Ийиги чадада, “Мээң башкылаашкыным дөзү” деп аттыг мөөрейге башкылар боттарының эртеминиң аайы-биле “чажыттарын” ажыдарлар. Үшкү чадада – “Ажык кичээл”. Тускай жюри бо солун кичээлге үнелелди бээрлер. Жюриде чүгле башкылар эвес, хөй-ниити төлээлери, оларның аразында ада-иелер база бар. Башкылар аразында бо мөөрей январь 26-дан эгелээш, февраль 1-де, Шагаа бүдүүзүнде доостур. Гран-при шаңналды ТР культура яамзы тыпсыр. Өске шаңналдарга уран-чүүл школазының удуртулгазы деткикчилерни дилеп турар. “Салымныг чаштарны деткиир албан-черлери, кижилер тыпты бээр” деп Марианна Халбы бүзүрелдиг чугаалап турар.      

Уран-чүүлдүң белен эвес чажыттарын чедип аарда, бичии чаштарга таарымчалыг байдал негеттинери чугула. Бо талазы-биле Р. Кенденбиль аттыг уран-чүүл школазының директору Валерий Оюн чогаадыкчы езу-биле ажылдап турары көскү. Бо хүннерде уругларның өөредилге өргээзиниң дөрткү каъдында евроремонт эгелей берген. Чаа септелге салым-чаяанныг уругларның өөредилгезинге шаптыктавайн турар.

На сайте установлена система Orphus. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите нам, выделив фрагмент с ошибкой и нажав Ctrl + Enter. Ваш браузер останется на этой же странице.

 1. от мерген

  12 января 2011 23:47
  Эки-дир, солун тур smile
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
  • Статус:

ВКонтакте ОБСУЖДЕНИЕ

© 2009—2024, Тува.Азия - портал тувиноведения, электронный журнал «Новые исследования Тувы». Все права защищены.
Сайт основан в 2009 году
Зарегистрирован в качестве СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации Эл №ФС77-37967 от 5 ноября 2009 г.

При цитировании или перепечатке новостей — ссылка (для сайтов в интернете — гиперссылка) на новостную ленту «Тува.Азия» обязательна.

Рейтинг@Mail.ru

География посетителей сайта